Renovácia svetlometov

  • Opotrebenie spôsobené poveternostnými vplyvmi ako aj kefami automatických umývačiek
  • Odstránenie zvetranej vrstvy viacnásobným brúsením a následné leštenie so špeciálnou emulziou

Pred renováciou

Pred renováciou

Po renovácií

Po renovácií

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať

Meno a priezvisko
E-mail
Telefón
Odkaz
Napíšte prosím názov dnešného dňa (ochrana proti spamu)
Súhlasím, aby spoločnosť AUTO DIŠKANEC s.r.o. ako správca spracovávala moje osobné údaje v rozsahu uvedenom v tomto formulári. Ďalšie informácie na spracovanie nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov
Servisné služby
© Robert Bosch odbytová s.r.o. | Tiráž | Ochrana dát | Právne informácie | CMS Emedium Production s.r.o.